Ενημέρωση για την αναστήλωση του Παλαιού Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Περίστα

 

Αγαπητέ Περιστιανή,

 

Πλησιάζουμε στο τελικό στάδιο της αναστήλωσης του Παλαιού Ναού του Αγίου Αθανασίου στην Περίστα που ξεκίνησε στις αρχές του έτους. Καθώς η εκκλησία υπέστη ζημιές από την περσινή κατολίσθηση στην περιοχή.

 

Για να σας ενημερώσουμε για την πρόοδό μας, ότι σήμερα, Σάββατο 9, 2023 η Δωροθέα, η Κατίνα και η Αντωνία ξεκίνησαν τον πρώτο καθαρισμό της εκκλησίας με τον καθαρισμό των ορειχάλκινων πολυελαίων και των ορειχάλκινων κεριών δαπέδου κ.λπ. Σχεδιάζουμε τον τελικό καθαρισμό προς την τέλη Σεπτεμβρίου και σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν χειμερινές ακολουθίες στην εκκλησία από τον Οκτώβριο.

 

Θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στην Joanne Thanasoulis Zbravos, Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Άγιος Αθανάσιος της Περίστας, ΗΠΑ, που ενέκρινε και δώρισε $10.000 για αυτήν την αποκατάσταση.

 

Εκκλησιαστική Επιτροπή

 

 

An update on the restoration of the Old Agios Athanasios Church in Perista

 

Dear Peristians,

 

We are nearing the final stage on the restoration of the Old Agios Athanasios Church in Perista which began earlier this year.  As the church sustained damage from last year’s landslide in the area.

 

To update you of our progress, that today, Saturday 9, 2023 Dorothea, Katina and Antonia began the first stage cleanup of the church with the cleaning of the brass chandeliers and the brass floor candle holders, etc. We plan the final cleanup towards the end of September, and plan to hold winter services in the church beginning in October.

 

 We want to express our gratitude to Joanne Thanasoulis Zbravos, President and the Board of the Agios Athanasios Association of Perista, USA, who approved and donated $10,000 towards this restoration.

 

Ecclesiastical Commission